Seco Maskortar

Dessa maskotar skapades för Secos produktkatalog i sammarbete med Softgear som bland annat satte designen på figurerna. Constillusion stod för 3D illustrerandet från modell till färdiga bilder.